COACHANDE SAMTAL

VARFÖR KOGNITIV COACHING?

I Kognitiv coaching används samma principer som i KBT ( kognitiv beteendeterapi ) där vi arbetar med att ändra tankar och beteendemönster som inte längre gynnar dig.

Genom att jag som coach hjälper dig analysera och skapa förståelse för hur dina TANKAR, KÄNSLOR och HANDLINGAR påverkar ditt psykiska välbefinnande, öppnas även en möjlighet till förändring! Vi fokuserar på nuet, vad kan vi jobba med för att få förändring nu och framåt. Det är i nuet vi kan påverka vårt liv, fastställer våra mål och fattar våra beslut. Det är i nuet vi väljer de lösningar som ligger som grund för hur vi agerar framöver.

När du har förståelse för de tankar och beteenden som hindrar dig i livet kan vi börja arbeta med praktiskt förändringsarbete för att ersätta de destruktiva mönster som finns med nya mönster som gynnar dig i ditt liv.

hemsida 6