FÖRÄLDRARSTÖD- EXPLOSIVA BARN

FÖRÄLDRASTÖD- EXPLOSIVA BARN

Har du ett barn som ofta får utbrott, är känslosam, ofta hamnar i konflikter, som har svårt att kontrollera impulser och som har svårigheter att hantera det som andra barn oftast klarar av? Då kanske du har ett explosivt barn.

Ett fantastiskt verktyg för att hjälpa dessa barn är lågaffektivt bemötande där vi utgår ifrån att ALLA BARN GÖR SÅ GOTT DE KAN HELA TIDEN. Om de bråkar eller är arga så är det för att de inte lärt sig något annat sätta att hantera sig själva på. De krav som ställs är helt enkelt för höga i relation till deras förmåga.

Ett lågaffektivt bemötande är utgångspunkten i mina föräldrakurser. Det bygger på att istället för att reagera på barnet känslostormar, arbeta med en lugn och tydlig pedagogik tillbaka. Grundpelarna i lågaffektivt bemötande är tydlighet, samarbete och problemlösning ihop med barnen. Delaktigheten i att få vara med att lösa problem istället för att blir straffade eller utskällda, gör att barnet får verktyg för att hantera det som för honom/ henne är svårt.

Arg unge

KURSDATUM VÅREN 2019

23/2 Värnamo

https://billetto.se/sv/e/hur-bemoter-jag-mitt-explosiva-barn-och-konflikter-i-vardagen-biljetter-324559/

24/3 Skövde

https://billetto.se/sv/e/hur-bemoter-jag-mitt-explosiva-barn-och-konflikter-i-vardagen-biljetter-324560/

10/3 Falkenberg

https://billetto.se/sv/e/hur-bemoter-jag-mitt-explosiva-barn-och-konflikter-i-vardagen-biljetter-324562/

23/3 Eksjö

https://www.sv.se/avdelningar/sv-jonkopings-lan/kurser/verktyg-for-foraldrar---att-hantera-brak-och-konflikter--36532/

24/3 Karlskrona

https://billetto.se/sv/e/hur-bemoter-jag-mitt-explosiva-barn-och-konflikter-i-vardagen-biljetter-324563/

7/4 Västervik

https://www.sv.se/avdelningar/sv-kalmar-lan/kurser/-hur-hanterar-jag-mitt-explosiva-barn-och-konflikter-i-vardagen-30442/

4/5 Västerås

(Bokningssinfo kommer)

17/5 Karlstad

https://billetto.se/sv/e/hur-bemoter-jag-mitt-explosiva-barn-och-konflikter-i-vardagen-biljetter-324564/

18/5 Gävle

https://billetto.se/sv/e/hur-bemoter-jag-mitt-explosiva-barn-och-konflikter-i-vardagen-biljetter-324565/