FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER

 

  • Föräldrakurs- Hur hanterar jag mitt explosiva barn?

Har du ett barn som ofta trotsar och får raserianfall? verbala och/eller fysiska utbrott? Den här kursen är för dig som behöver utveckla verktyg i ditt föräldraskap för att hantera bråk, konflikter och bristande förmågor hos barnet. Vi utgår från lågaffektivt bemötande Kursen riktar sig till dig med barn i åldrarna 5-12 år. Det är möjligt att applicera verktygen på övriga åldrar också.
Under 1 heldag/ alt 2 halvdagar kommer vi gå igenom:
Vad menar vi med begreppet explosiv?
Vad ligger bakom barnets explosiva beteenden?
Hur hanterar jag mitt barn bäst- lågaffektivt bemötande.
Identifiera barnets bristande förmågor
Problemlösning och samarbete
Den sociala skammen- vad ska andra tycka och tänka?
Hur hjälper jag till att stärka mitt barns självkänsla?
De olika ämnena är underlag för gruppdiskussioner samt praktiska övningar.
Genom kursen får ni möjlighet att:
Träffa andra föräldrar och dela era erfarenheter
Hitta verktyg för att hjälpa ditt barn att hantera sina bristande förmågor
Förstå mekanismerna bakom varför erat barn får utbrott
Hitta verktyg för att stärka barnets självkänsla
Hitta verktyg för att förbättra kommunikationen med erat barn
Minska onödiga konflikter
Kurslängd: 2 halvdagar/ alt 1 heldag
Kursmaterial: kompendie och fika ingår
Övrigt: Kursen kräver reflektion, så avsätt 1 timma varje kväll för hemuppgifter.

  • Föreläsning- Hur hanterar jag mitt explosiva barn- lågaffektivt bemötande

Under 1,5 timmes föreläsning går jag in på mekanismerna bakom ett barns explosiva beteende och hur du kan använda lågaffektivt bemötande som ett verktyg för att bemöta ditt barn och minska konflikter i vardagen.

  • Sorgbearbetning i grupp

Vi jobbar utifrån ett konkret handlingsprogram som är skapat av Svenska Institutet för sorgbearbetning. Framtaget för känslomässig läkning efter dödsfall, separationer, sjukdomar eller andra stora förändringar och förluster i ditt liv.

Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en förändring av något slag. Dödsfall är det som oftast förknippas med sorg, men även separationer, relationsproblematik, barnlöshet, sjukdom, att förlora husdjur eller att livet inte blev som man tänkt sig, är andra exempel på förluster som kan orsaka sorg.
Tiden läker alla sår. Var stark och bit ihop. Det går över tills du gifter dig- klyschorna kring sörjandet är många, men inte speciellt hjälpsamma. Så hur gör man då, när man är tvungen att skiljas från den man älskar, eller genomgå en stor förändring i livet? Och hur gör du som förälder, i din yrkesroll eller som medmänniska för att hjälpa?
Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorg för blir oförlöst. Din sorg ligger kvar och skapar hinder för att du ska kunna leva på bästa sätt.
Programmet i Sorgbearbetning är en kurs i hur du kan bearbeta och förlösa din sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.
Kursupplägg
Under workshopen tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv, samt genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt. Detta varvas med föreläsning och andra övningar för fördjupa vår medvetenhet kring den oförlösta sorgens orsaker och dess påverkan.
Praktiska detaljer
Kurslängd: 3 dagar
Avgift: 4900:- inkl moms ( bok, kompendie och fika ingår)
Övrigt: Avsätt 1 timma varje kväll för hemuppgifter och reflektion.

marknadsföring höstens schema