SORGBEARBETNING

Sorg är en normal och naturlig reaktion och brukar oftast kopplas ihop med förlust av en närstående men vi kan också uppleva sorg efter en separation, ett förlorat jobb, sjukdom, när vi går i pension eller vid andra stora förändringar i livet. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Jag arbetar utifrån Programmet för sorgbearbetning™ som kommer från Svenska Institutet för sorgbearbetning och är ett konkret handlingsprogram för att hjälpa människor behandla sina förluster, och syftar till att ge deltagaren känslomässig läkning och försoning i sina relationer.

HUR VET JAG OM JAG BEHÖVER BEARBETA MIN SORG?
Sorg är väldigt individuell och kan visa sig på olika sätt så som orkeslöhet, irritation, utmattning, nedstämdhet, uppgivenhet, påverkan på aptit, påverkan på sömn.

Väcker sorgen samma tankar, frågor, ältande om och om igen? Kan du prata om sorgen utan att känna obehagliga känslor? Står du ut med känslorna kring din sorg? Vill du att det ska kännas
bättre och annorlunda?

VARFÖR BEHÖVS SORGBEARBETNING?
Sorgebearbetning leder vanligtvis till ett flertal konkreta resultat,

Accepterande och försoning: Sorgbearbetning hjälper den sörjande att acceptera förlusten, vilket utmynnar i en känsla av försoning. Känslomässig läkning: Metoden hjälper dig att arbeta dig igenom sorgens smärta, vilket leder till känslomässig läkning.
Ny känslomässig relation: Genom att fullborda det som var ofullständigt utvecklas en ny känslomässig relation som baseras på kärlek och tacksamhet. Detta gör det möjligt att släppa
taget och gå vidare i livet. Återvunnen energi och livslust: Efter sorgbearbetningen får du tillgång till dina minnen igen, även de bra minnena som finns, utan att de blir smärtsamma, och då återvänder i många fall den ursprungliga energin och livslusten.

För att veta mer eller boka tid läs mer under KONTAKT

hands