TAKTIL STIMULERING

TAKTIL STIMULERING

Taktil stimulering är en helkroppsbehandling som ges med medvetna strykningar på framsida och baksida av kroppen och följer ett förutbestämt mönster. Behandlingen  har en mängd positiva
effekter är speciellt effektiv vid stressrelaterade besvär och värk i kroppen, men har en mängd positiva effekter. Vid behandlingen frigörs  Oxytocin, som är ett hormon som gör att kroppen mår bra och fungerar som den ska. Oxytocinet går ut i kroppen där det bäst behövs för att återskapa en balans, oavsett om det är stress, mage, värk eller hud du har problem med. Du är inbäddad under handdukar och filt, och endast den kroppsdel som skall beröras exponeras. Allt detta skapar en känsla av stillhet, vila och trygghet.

Behandlingen ges med kallpressad vegetabilisk olja, till
avslappnande musik alt. i tystnad och tar ca 45 minuter.

TAKTIL STIMULERING ANVÄNDS FÖR ATT:

  • minska stress och skapa lugn i kroppen
  • lindra smärta
  • öka immunförsvaret
  • förbättra mag- och tarmfunktionerna
  • få en avslappnande och skön stund för dig själv
  • öka din kroppsuppfattning

Jag utbildade mig till beröringspedagog 2008 och har sedan dess använt det för klienter med stressrelaterad problematik, kronisk värk och för beröringskänsliga personer.

Det är vanligt att en behandling triggar igång känslosystemet. Därför finns möjlighet att kombinera
en taktil behandling med ett coachande samtal.

TS domän